VOORBURG - De werkloosheid onder niet-westerse allochtonen is vorig jaar flink gedaald. Eind 2007 was 9,1 procent van de beroepsbevolking in deze groep werkloos.

Eind 2006 was dat nog 12,4 procent, zo blijkt uit cijfers die het Centraal Bureau voor de Statistiek dinsdag heeft gepubliceerd.

Ondanks de forse daling zijn allochtonen nog altijd veel vaker werkloos dan autochtonen maar het verschil wordt wel kleiner. Onder autochtonen daalde de werkloosheid in diezelfde periode ook, maar minder hard: van 4,0 naar 3,3 procent.

De werkloosheid daalde vooral onder allochtonen tot 45 jaar. Bij de 15- tot 25-jarigen liep de werkloosheid terug van 22 procent in 2006 tot 15 procent in 2007. Van hun autochtone leeftijdgenoten zat in 2007 8,1 procent werkloos thuis, tegen 8,7 procent in 2006.