BRUSSEL - Falende of frauderende bedrijfsleiders moeten persoonlijk aansprakelijk kunnen zijn bij een faillissement van hun onderneming. De EU-lidstaten dienen dat volgens Europees commissaris Bolkestein (interne markt) binnen twee jaar al in de wet vast te leggen. Deze regel moet ook gelden als vooraf al duidelijk is dat een bedrijf niet meer aan zijn schulden kan voldoen.

Verder dient er de mogelijkheid te komen voor grotere aandeelhouders om bij justitie of speciale administratieve autoriteiten om een onderzoek te vragen als er een vermoeden bestaat van fraude met de boekhouding. De Europese Commissie of EU-lidstaten moeten later nog vastleggen hoeveel procent van de aandelen een belegger moet hebben om naar justitie te kunnen stappen.

Met deze voorstellen neemt Bolkestein enkele belangrijke aanbevelingen over die een studiegroep van EU-experts, onder leiding van de Nederlandse hoogleraar en voormalig jurist van Unilever Winter, vorig jaar al deed. Volgens de woordvoerder van Bolkestein ligt het in de lijn der verwachtingen dat de voltallige Europese Commissie woensdag instemt met de voorstellen. EU-lidstaten en Europees Parlement dienen daarna ook nog hun goedkeuring te verlenen.

Bolkestein wil aandeelhouders een betere bescherming geven tegen fraude met de boekhouding. Zo pleit hij ook voor meer transparantie over de betaling van individuele topfunctionarissen van ondernemingen en hun bezit van aandelen van het eigen concern.

Verder wil de Nederlandse eurocommissaris grensoverschrijdende fusies beter mogelijk maken. Ook stelt hij voor om aandeelhouders het recht te geven toch te stemmen op belangrijke vergaderingen, ook als zij niet aanwezig kunnen zijn. Zo zou het zelfs mogelijk moeten worden om via internet deel te nemen aan aandeelhoudersvergaderingen in andere EU-lidstaten. Bolkestein hoopt daarmee ook het grensoverschrijdend beleggen en een meer Europese aandelenmarkt mogelijk te maken.

Ondernemingsorganisatie VNO-NCW zegt in een reactie dat falende bedrijfsleiders in Nederland al persoonlijk aansprakelijk kunnen worden. Dat kan bij de Ondernemingskamer van het gerechtshof in Amsterdam, aldus de woordvoerder.

VNO-NCW toont zich vooralsnog positief over het voorstel voor een bredere opzet van aandeelhoudersvergaderingen. De organisatie wacht verder de besluitvorming woensdag af.