DEN HAAG - Het Internationaal Monetair Fonds (IMF) verwacht dat de Nederlandse economie dit jaar groeit met 2,3 procent en volgend jaar met 1,8 procent. In het jaarlijkse rapport over ons land staat dat Nederland het goed doet in vergelijking met andere Europese landen.

Toch zijn er hervormingen nodig zijn om beter voorbereid te zijn op de vergrijzing. De deskundigen van het IMF wijzen erop dat de groei van de productiviteit in ons land achterblijft bij die van andere landen, hetgeen ten koste gaat van de concurrentiepositie.

Ook doen ze aanbevelingen en suggesties om beter voorbereid te zijn op de vergrijzing.

Belastingprikkels

Veel vrouwen hebben parttime banen en ze zouden gestimuleerd kunnen worden om meer uren te maken door belastingprikkels. Ook mensen van 57 jaar en ouder zouden zo aangezet kunnen worden om tot op latere leeftijd door te werken.

Pensioenleeftijd

Het IMF pleit ook voor een geleidelijke verhoging van de pensioenleeftijd van 65 naar 67 jaar, beperking van de aftrek van hypotheekrente, verkorting van de maximale duur van de WW-uitkering en het verminderen van de ontslagbescherming.

Verder zou Nederland meer ambitie moeten tonen om de staatsschuld te verminderen.

Economische groei

De voorspelling van een economische groei van 2,3 procent in dit jaar komt vrijwel overeen met de nieuwste prognose van het Centraal Planbureau (CPB), 2,25 procent.

Evenals het CPB was het IMF verrast door het hoge groeicijfer van het CBS over 2007 en was dat reden om het cijfer voor dit jaar naar boven bij te stellen. Beide instituten rekenen dus met een groei die veel minder is dan die van vorig jaar.

Domper

Het IMF denkt weliswaar dat de crisis op de financiële markten een domper kan zeten op de winstcijfers van de banken, maar verwacht daarvan niet een grote invloed op de hele Nederlandse economie.