BRUSSEL - Boeren mogen vanaf 1 april voorlopig 2 procent meer melk leveren, wegens de hoge prijzen en grote vraag. Ministers van Landbouw van de 27 EU-landen hebben dat maandag in Brussel besloten.

De Europese Commissie had de verhoging in november voorgesteld, op sterk aandringen van de Nederlandse minister Gerda Verburg (Landbouw). Melk is momenteel wereldwijd duur, onder meer door de grote vraag uit China.

Verburg

Verburg had aanvankelijk 3 procent verhoging gevraagd. "Toch zit hier een gelukkig mens, want de 2 procent komt in de buurt van waar ik wilde uitkomen voor dit jaar", reageerde de minister.

Duitsland en Oostenrijk waren tegen het voorstel. Frankrijk onthield zich van stemming. Deze minderheid meent dat de hoge prijs slechts tijdelijk is. De groep werd echter overstemd door voorstanders.

Productielimiet

Voor melk heeft de EU nog tot 2015 een productielimiet. De quota zijn ooit ingesteld tegen overproductie, de zogeheten melkplas. Van overproductie is echter al jaren geen sprake meer.

Integendeel. "De komende jaren zal de vraag naar goede melk blijven stijgen in Europa en de hele wereld. We moeten onze boeren de kans geven aan die vraag te voldoen", stelde Europees Commissaris Mariann Fischer Boel (Landbouw).

Haar plan is om de melkquota gestaag steeds verder te verruimen, totdat ze in 2015 verdwijnen. Al in mei bespreken de ministers een volgende productieverhoging voor april 2009. Minister Verburg wil de komende jaren steeds 2 à 3 procent hogere quota.

Verhoging

De Europese Commissie vermoedt dat jaarlijks 8,0 miljoen ton melk extra nodig is voor de gestegen vraag naar melk, kaas, yoghurt en boter in Europa tot 2014. De verhoging waartoe maandag is besloten levert alvast hooguit 2,8 miljoen ton op. Nederlandse melkveehouders mogen 225 miljoen kilo extra melk leveren.

LTO-Nederland

Landbouworganisatie LTO-Nederland is blij met het besluit. "We hebben deze discussie jaren geleden zelf aangezwengeld in Brussel", reageerde Siem-jan Schenk, voorzitter LTO-vakgroep rundveehouderij. "Hierdoor kunnen we beter inspelen op de groei van de zuivelconsumptie (en vraag naar zuivel) in Europa en elders ter wereld."

Nederlandse melkveehouders exporteren relatief veel. In 2006 werd zo'n 22 procent van de Nederlandse melk buiten de EU afgezet.