VOORBURG - Mensen met een arbeidshandicap profiteren minder van een aantrekkende economie dan de totale bevolking.

Gaat het slechter op de arbeidsmarkt, dan zijn voor hen de gevolgen juist ingrijpender, zo blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

In de periode van 2002-2005 nam de werkloosheid in Nederland toe van 4,1 naar 6,5 procent. Onder arbeidsgehandicapten steeg de werkloosheid in die jaren veel sterker: Van 6,6 in 2002 naar 10,5 procent in 2005.

Toen de economie zich in 2006 herstelde liep de totale werkloosheid meteen terug, terwijl die van arbeidsgehandicapten vrijwel op hetzelfde niveau bleef.

Herstel

Voor de arbeidsdeelname geldt hetzelfde. Het economisch herstel leidde in 2006 tot een lichte toename van de deelname van de totale beroepsbevolking. Maar onder mensen met een handicap bleef het steken op het niveau van 2005.

Van de 1,7 miljoen mensen met een arbeidshandicap had in 2006 bijna 40 procent een betaalde baan van twaalf uur of meer. Voor de totale beroepsbevolking lag dat percentage op 65.