DEN HAAG - Werkgevers en arbeidsconsulenten doen te weinig moeite om langdurig zieke werknemers aan een andere baan te helpen die beter bij hem of haar past. Dat concludeert de Raad voor Werk en Inkomen (RWI) in een advies dat maandag wordt gepresenteerd.

Het gaat daarbij bijvoorbeeld om banen bij een andere werkgever. Ze gelden voor mensen die langer dan dertien weken ziek zijn. In Nederland zijn per jaar 300.000 werknemers langer dan dertien weken ziek, vooral bij de overheid, de zorg en in het onderwijs.

Betrokkenen, ook de werknemers zelf, wachten volgens het advies- en overlegorgaan van sociale partners en gemeenten vaak te lang af voordat ze actie ondernemen om bij een andere werkgever in een passende functie aan de slag te kunnen. En dan is het vaak te laat, concluderen de onderzoekers.

Nadenken

De RWI wil dat alle betrokken partijen, ook de zieke zelf, al tijdens het eerste ziektejaar nadenken over de vraag of een nieuwe baan bij een andere werkgever misschien een oplossing zou kunnen zijn voor het ziekteverzuim.

Eventueel zou dat in eerste instantie moeten gebeuren via detachering, zodat de werknemer er arbeidsrechterlijk niet op achteruit kan gaan.

Hij of zij behoudt dan immers het oude arbeidscontract. Nieuwe regels zouden vervolgens de financiële risico's voor de nieuwe werkgever moeten afdekken als de werknemer daar langdurig blijft werken.

Samenwerking

De raad vindt verder dat de samenwerking met andere betrokkenen zoals arbodiensten en reïntegratiebedrijven beter kan.

De partijen overleggen weinig, komen niet verder dan standaadoplossingen en dagen de zieke werknemer nauwelijks uit om zelf met oplossingen te komen, aldus de RWI.