VOORBURG - Het gros van werkend Nederland heeft plezier in het werk. Driekwart vindt dat het werk goed aansluit op opleiding en ervaring, tweederde vindt de beloning goed.

Dit zijn enkele conclusies uit de woensdag verschenen publicatie Werken en leren 2001-2002. Het boek geeft een overzicht van feiten en cijfers die het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) verzamelt over arbeidsmarkt en onderwijs in Nederland.

De situatie voor vrouwen is weer anders dan voor mannen. Vrouwen hebben minder conflicten dan mannen. Anderzijds oordelen zij negatiever over de aansluiting op ervaring en opleiding. Ook vinden minder dan drie op de tien vrouwen dat ze goede promotiekansen hebben, terwijl vier van de tien mannen dit vinden.

Over het salaris zijn vooral werkenden in de gezondheids- en welzijnszorg en in het onderwijs het minste te spreken.

Ziekteverzuim

Ondanks het gesignaleerde plezier in werken vertoont het ziekteverzuim alweer sinds 1997 een stijgende lijn. In 2000 bleef dagelijks gemiddeld een op de zestien werknemers in het bedrijfsleven ziek thuis. In de periode 1994-1996 daalde het na enkele wetswijzigingen, maar het neemt nu in alle sectoren van het bedrijfsleven weer toe. In de niet-commerciële dienstverlening en de landbouw en visserij lag het ziekteverzuim zelfs hoger dan voor de wetswijzigingen.

De beroepsbevolking van de Europese Unie zal de komende 25 jaar sterk vergrijzen. Ook zal vanaf 2010 de omvang van de beroepsbevolking in de EU teruglopen. De omstandigheden in Nederland zijn beter met minder vergrijzing. De afname van de beroepsbevolking begint pas in 2020.

Deeltijd

Werken in deeltijd zal de komende decennia in de Europese Unie aan populariteit winnen, maar naar verwachting zal Nederland wat deeltijdwerk betreft in 2025 nog steeds koploper van de EU zijn.

Vrouwen in de vier grote steden hebben vaker dan gemiddeld een baan, mannen juist minder vaak. In Den Haag en Utrecht is de arbeidsdeelname van mannen en vrouwen gezamenlijk hoger dan in Amsterdam en Rotterdam. De arbeidsmarkt is het gunstigst in Utrecht: behalve een hoge arbeidsdeelname is de werkloosheid laag en zijn de werkenden naar verhouding hoog opgeleid.