DEN HAAG - Het aantal jonggehandicapten met een uitkering dreigt binnen tien tot vijftien jaar te stijgen tot een half miljoen.

Kroonlid Hans Kamps van de Sociaal-Economische Raad (SER) heeft dat zaterdag gezegd in het tv-programma Nova. Kamps deed voor de SER onderzoek naar het probleem.

Nu krijgen ruim 160.000 jongeren een zogenoemde Wajonguitkering. Het Centraal Planbureau had eerder een stijging van het aantal Wajongers naar 300.000 tot 400.000 geraamd.

Wajongers krijgen hun leven lang een uitkering van 75 procent van het minimumloon. De uitkeringen kosten de overheid ongeveer 2 miljard euro per jaar. Dat bedrag kan volgens Kamps oplopen tot 4 à 5 miljard.

Terugdringen

Minister Piet Hein Donner van Sociale Zaken heeft de Tweede Kamer toegezegd in mei met voorstellen te komen om het aantal Wajongers terug te dringen. Volgens ingewijden wil hij daarvoor volgend jaar 50 miljoen euro extra uittrekken.

Het geld is bedoeld voor maatregelen die moeten voorkomen dat jongeren in de Wajong terechtkomen, en om jongeren die al een uitkering hebben gedeeltelijk aan de slag te helpen. Ook wil hij de administratieve rompslomp verminderen van bedrijven die een Wajonger in dienst nemen.

Perspectief

In Nova zei Donner ervan uit te gaan dat er voor circa twee derde van de Wajongers perspectief is. "Laten we nou niet gaan praten wat ze niet kunnen, maar laten we gaan kijken, activeren, mobiliseren wat ze wel kunnen."