DEN HAAG - De fiscale aanpak van excessieve topbeloningen in het bedrijfsleven raakt maximaal een paar duizend mensen. Het Nederlandse vestigingsklimaat lijdt daarentegen 'niet echt' schade.

Dat stelt staatssecretaris Jan Kees de Jager (Financiën) vrijdag nadat het kabinet heeft ingestemd met een aantal fiscale maatregelen voor de aanpak van topinkomens. Zo worden werkgevers belast voor uitgedeelde vertrekvergoedingen boven de 500.000 euro en voor het spekken op de valreep van het pensioen van een topbestuurder.

Juichen

De Jager zegt te beseffen dat het bedrijfsleven niet staat te juichen, maar dat in ruil ervoor wel het aanvankelijke plan om de fiscale aftrekbaarheid van pensioenpremies voor jaarinkomens boven de 185.000 euro te beperken van tafel is. "En samen hebben we geconstateerd dat die maatregel schadelijker is voor het vestigingsklimaat. Met deze nieuwe plannen jagen we niemand weg.''

Specialisten

Het kabinet is bij de samenstelling van het pakket maatregelen niet over een nacht ijs gegaan, benadrukt de staatssecretaris. "Deze maatregelen zijn goed uitgezocht door specialisten. Nu ligt er een solide pakket dat in voldoende mate bestand is tegen mogelijk ontwijkingsgedrag.''

Mocht het kabinet toch sigalen krijgen dat bedrijven en hun bestuurders nieuwe wegen hebben gevonden om de fiscale aanpak te ontduiken, dan worden de maatregelen volgens De Jager alsnog aangescherpt. "Daar ben ik meteen duidelijk in: we zullen reageren.''

Belastingdienst

Ondanks grote ICT-problemen is de Belastingdienst volgens De Jager goed in staat om de complexe wetgeving die in 2009 ingaat uit te voeren. "Er komt nog een uitvoeringstoets, maar daar verwacht ik geen problemen meer van. Juist omdat het om een kleine groep mensen gaat, is dit goed uitvoerbaar.''