CULEMBORG - De lonen moeten dit jaar met 3,5 tot 4,5 procent omhoog om te voorkomen dat Nederlanders er in koopkracht op achteruit gaan. Dat stelt vakbond De Unie.

De bond heeft de looneisen naar boven bijgesteld wegens de verwachte hogere inflatie, stijgende belastingdruk vanuit Rijk, provincies en gemeenten en de negatieve invloed van nivellerend beleid van het kabinet op de koopkracht van in het bijzonder de middeninkomens.

De Unie verwacht dat het Centraal Planbureau de inflatie komende week inschaalt op 2,5 procent. Bij dat percentage is volgens De Unie een algemene loonstijging nodig van 3,5 tot 4 procent. Voor de middeninkomens (anderhalf tot twee keer modaal) moet de bandbreedte dan 4 tot 4,5 procent zijn.

Inkomen

"Berekeningen van De Unie tonen aan dat het koopkrachtverlies van de middengroepen in de eerste twee maanden van 2008 stijgt naar ruim 1 procent", stelt voorzitter Jacques Teuwen van De Unie. "Meer dan 2.000.000 werknemers zien hun netto besteedbaar inkomen systematisch dalen."

De Unie voelt niets voor loonmatiging bij cao-onderhandelingen, die het kabinet graag zou zien. Volgens de vakbond bestaat er onvrede onder de doorgaans gematigde Nederlanders met een middeninkomen. Er zou sprake zijn van actiebereidheid. "Werkgevers moeten dit absoluut niet onderschatten", aldus Teuwen.

Beloningseisen

Volgens hem resulteert de schaarste op de arbeidsmarkt nu al in een tweedeling in het beloningsbeleid van bedrijven. "Nieuwe werknemers kunnen hoge beloningseisen stellen (hogere loonschalen en extra afspraken over verlof en werktijden). Daarentegen houden werkgevers nog altijd de vinger op de knip voor medewerkers die al een langere staat van dienst hebben."

De Unie is een relatief kleine vakbond met ongeveer 97.000 leden die actief zijn in de industrie, dienstverlening en zorgsector.

Offensief

De grote vakcentrales FNV en CNV voelen vrijdag niet de behoefte deel te nemen aan het offensief van De Unie. Beide bonden wachten de presentatie van het Centraal Economisch Plan komende woensdag af om te reageren op de actuele stand van de economie.

Koopkracht

Een CNV-woordvoerder wijst erop dat het kabinet wel goed de hogere lasten voor burgers in het oog dient te houden. Die bepalen volgens hem momenteel veel meer de koopkracht dan de loonontwikkeling. "Ook wij hebben geen behoefte aan een loongolf, maar het is voor ons te vroeg om al conclusies te trekken."

Ook de FNV stelt zich terughoudend op, zo benadrukt een woordvoerder. Hij wijst erop dat de vakcentrale een keer per jaar de maximale looneis vaststelt. Voor het huidige cao-seizoen is dat 3,5 procent.

Cao-coördinator Anja Jongbloed van FNV Bondgenoten meldt dat er bovenop die looneis ruimte is om afspraken te maken over extra vergoedingen. "Afgesloten cao's bewijzen dat we op die manier de koopkracht op peil kunnen houden."