MAASTRICHT - Het aantal leidinggevende functies in Nederland is de afgelopen jaren flink gekrompen. Dat concludeert het Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt (ROA) van de Universiteit Maastricht vrijdag na onderzoek.

Het aantal managers nam tussen 2000 en 2005 af met 26.500, een daling van bijna 25 procent. Ook de beroepsgroepen leidinggevenden en bedrijfshoofden kenden een flinke werkgelegenheidskrimp van bijna 100.000 arbeidsplaatsen.

Dat komt door het platter maken van de organisaties, waarbij managementlagen zijn geschrapt. Daardoor steeg het aantal organisatiedeskundigen overigens in vijf jaar tijd met 27.500 tot 89.000.

Juristen

In de top 10 van de grootste groeiberoepen nam het aantal juristen in vijf jaar tijd toe met 17.500. Ook kwamen er meer assistent-accountants, boekhouders en secretaresses

Collectieve sector

Verder groeide de collectieve sector, met verpleegkundigen, ziekenverzorgenden, doktersassistenten en leraren basisonderwijs. De grootste werkgelegenheidsgroei deed zich voor bij het verkooppersoneel.

Het aantal werkenden in deze functies nam toe met 31.500, vooral door de verruiming van de openingstijden van winkels.

Opleidingsniveau

Het gemiddelde opleidingsniveau van de werkenden in de meeste groeiberoepen bleek telkens hoger te zijn dan het niveau van de werkenden in de beroepen met een krimpende werkgelegenheid.

Bij vijf van de tien beroepsgroepen met de sterkste groei ligt het gemiddelde opleidingsniveau op hoger beroeps- of zelfs wetenschappelijk onderwijs. In de jaren 1995-2000 was dat bij twee van de tien het geval.