DEN HAAG - Verreweg de meeste klussen die Tweede Kamerleden naast hun werk doen, zijn onbetaald. Vooral volksvertegenwoordigers van het CDA en de VVD hebben nevenfuncties. De leden van de PvdA, de SP en vooral GroenLinks doen dat veel minder.

Dat valt op te maken uit het jaarlijkse overzicht van nevenfuncties en het geschenkenregister van de Tweede Kamer, die deze week zijn vrijgegeven. Opgave is vrijwillig; het gaat om de transparantie. De vergoeding voor betaalde nevenfuncties wordt in mindering gebracht tot maximaal 35 procent van de schadeloosstelling voor Kamerleden, bijna 7000 euro bruto per maand.

Klussen

Op de lijst staan de meest uiteenlopende klussen, zoals songwriter bij Buma/Stemra (Marjo van Dijken, PvdA).

Sommigen houden hun eigen beroep gedeeltelijk aan, zoals Henk Jan Ormel (CDA) die nog waarnemend dierenarts is. Maar veelal gaat het om lidmaatschappen van raden van toezicht of aanbeveling van organisaties en wordt er niets tot weinig mee verdiend of worden de onkosten vergoed.

Inkomsten

Topscorer is Barry Madlener van de PVV, die als gemeenteraadslid van Rotterdam 30.000 bruto opstrijkt. Tweede met bijna 24.000 euro bruto is CDA-Kamerlid Wim van de Camp, die onder meer lid van de raad van advies is van Mercuri Urval Nederland.

VVD'er Johan Remkes volgt met 21.000 euro bruto, onder meer als voorzitter van de raad van commissarissen van de Acantus Groep in Veendam.

CDA

Opvallend is verder dat een flink aantal Kamerleden geen enkele nevenfunctie heeft of juist veel. Uitspringers zijn de CDA-Kamerleden Joop Atsma met zeventien onbetaalde klussen, Ger Koopmans heeft vijftien onbetaalde functies, Jos Hessels elf en Karien van Gennip tien.

Bij de VVD springt Laetitia Griffith eruit met twaalf onbezoldigde bijbanen. Bij de SP zijn ze niet zo happig op bijbanen, maar partijleider Jan Marijnissen heeft dan weer elf onbetaalde klussen.

Fractieleiders

De fractieleiders hebben kennelijk weinig tijd voor andere zaken, want Pieter van Geel (CDA), Jacques Tichelaar (PvdA), Femke Halsema (GroenLinks), Geert Wilders (PVV) doen er niets officieels naast.

VVD-fractieleider Mark Rutte geeft alleen workshops maatschappijgeschiedenis op het 4e gymnasium in Amsterdam.