DEN HAAG - Een grote meerderheid in de Tweede Kamer heeft er vrede mee, dat de postkantoren in ons land dicht gaan. Staatssecretaris Frank Heemskerk (Economische Zaken) zette donderdag tijdens een spoeddebat uiteen, dat dit niet ten koste zal gaan van de dienstverlening.

De postkantoren bieden nu nog onderdak aan TNT Post en aan de Postbank. TNT Post wil het aantal verkooppunten uitbreiden na de sluiting van de postkantoren en is gebonden aan wettelijke eisen rond de dienstverlening. Toezichthouder Opta moet ervoor zorgen dat die worden nageleefd.

Werkafspraken

Ook de Postbank wil de dienstverlening op peil houden in andere vestigingen dan de postkantoren. Het Maatschappelijk Overleg Betalingsverkeer moet er door "werkafspraken" tussen alle betrokkenen voor zorgen dat de service van banken ook in kleine kernen op peil blijft. Heemskerk zegde de Kamer toe, dat er nog voor de zomer een rapportage hierover komt, waarin ook zal staan hoe de Postbank hiermee om gaat.

SP en GroenLinks drongen aan op onafhankelijk onderzoek naar de kwaliteit van de dienstverlening, maar Heemskerk vond dat niet nodig.