AMSTERDAM - Het kabinet moet alle energieopties, dus ook kernenergie, openhouden en onderzoeken. Dat schrijft de Sociaal Economische Raad (SER) in een advies dat vrijdag wordt gepresenteerd.

De uitkomsten van het onderzoek van het kabinet kunnen worden gebruikt bij de evaluatie van het klimaatbeleid over twee jaar, stelt de raad.

De mogelijkheid van kernenergie moet worden onderzocht op basis van de criteria betrouwbaarheid, milieubelasting, veiligheid en betaalbaarheid, aldus de SER.

Kerncentrales

Er is afgesproken dat deze kabinetsperiode geen nieuwe kerncentrales worden gebouwd. Vertegenwoordigers van de Stichting Natuur en Milieu en Milieudefensie, die ook in de SER-commissie zaten, zien geen reden om kernenergie over twee jaar wel te heroverwegen.

Afval

Het Energieonderzoek Centrum Nederland (ECN) onderzocht vorig jaar de mogelijkheden van atoomenergie in opdracht van de SER. Toen werd duidelijk dat binnen de SER verschillend wordt gedacht over de vraag of kernenergie op dit moment al voldoet aan de randvoorwaarden. Het afval en de veiligheid worden als de belangrijkste knelpunten gezien.