TOKIO - De economie van Japan is na drie kwartalen met groei in het eerste kwartaal van dit jaar tot stilstand gekomen.

Teruglopende exportopbrengsten leidden ertoe dat het bruto binnenlands product, de som van alle geproduceerde goederen en diensten, gelijk bleef aan dat van het vierde kwartaal. Dit heeft de Japanse regering vrijdag bekendgemaakt.

Analisten hadden verwacht dat de Japanse economie geen groei zou laten zien. In het vierde kwartaal was er al een magere groei van ,5 procent, toen de economie nog niet de gevolgen van een duurdere yen ten opzichte van de dollar en de longziekte SARS moest opvangen.

Japan doet het nog altijd beter dan enkele Europese economieën, waaronder die van Nederland, Duitsland en Italië, die in het eerste kwartaal een krimp lieten zien.