BRUSSEL - De plannen voor een enorm kanaal van de Schelde naar de Seine komen in een stroomversnelling. In juni wordt de aanbesteding verwacht van deze waterweg, die in 2014 Rotterdam verbindt met Parijs, Le Havre en veel andere steden.

Dat bleek donderdag in Brussel op een conferentie van de Europese federatie voor de Bouwindustrie. Het project is een van de grootste infrastructuurprojecten van Europa de komende jaren. Het omvat de aanleg van 106 kilometer kanaal, zeven sluizen, drie aquaducten en 59 bruggen.

Broeikasgas

Momenteel varen alleen plezierbootjes van de Schelde naar de Seine. Doel is dat het geschikt wordt voor grote containerschepen. Die moeten alleen al op het Franse deel een half miljoen vrachtwagens van de weg halen in 2020. De uitstoot van broeikasgas CO2 zal drastisch dalen, zo is de verwachting.

Voor de aanleg moet circa 35 hectare natuurgebied verdwijnen. Plan is om daarvoor elders 70 hectare natuurgebied te compenseren.

EU-subsidie

Karla Peijs, commissaris van de Koningin in Zeeland, is een groot pleitbezorger van het kanaal. Zij ziet grote kansen voor de Nederlandse binnenvaartschippers. In haar vorige functie als minister van Verkeer zorgde ze er bij een EU-beraad persoonlijk voor dat het kanaal in aanmerking kwam voor EU-subsidie.

Het project heeft inmiddels 420 miljoen euro subsidie toegekend gekregen. Het is daarmee het op vier na grootste EU-transportproject tot 2013.