AMSTERDAM - De twee vertrokken topmannen C. Kok en H. Visser van energiebedrijf Nuon hebben een afscheidspremie meegekregen. Die ligt volgens bestuursvoorzitter L. van Halderen ruim binnen de top van afscheidspremies.

Donderdag na de aandeelhoudersvergadering in Amsterdam zei de topman dat de heren een premie van anderhalf keer hun basissalaris meekregen. "Dat is zo afgesproken bij hun aanstelling."

Het bestuur van Nuon heeft van de aandeelhouders, onder meer provincies en de gemeente Amsterdam, veel vragen gekregen over het resultaat van het vorige jaar. Dat viel met een nettowinst van 152 miljoen (min 60 procent) tegen. Tegelijk met de presentatie van die cijfers begin april maakte de directievoorzitter het vertrek van Kok en Visser bekend.

Eerst overleg

"De beste spelers moeten op de beste plek zitten", aldus Van Halderen. "In december kregen we van de accountant signalen dat er aanvullend onderzoek moest komen. Dat onderzoek had te maken met kostentoerekening. Gezien de ernst van de situatie moesten we eerst overleg voeren met de raad van commissarissen. Pas daarna hebben we de aandeelhouders geïnformeerd."

Onafhankelijk van dat onderzoek heeft Nuon donderdag een reorganisatie aangekondigd. De huidige vijftien afdelingen worden samengebundeld in vier divisies. Daarbij sluit Nuon niet uit dat er functies in Nederland vervallen. Nu heeft het energiebedrijf hier ruim 6000 arbeidplaatsen. Nuon heeft geen cijfers genoemd in de adviesaanvraag aan de centrale ondernemingsraad (COR).

Kantoorbanen

Nuon wil hiermee sneller en slagvaardiger kunnen handelen. Ook wil de vennootschap goedkoper werken. De plannen zijn voorgelegd aan de centrale ondernemingsraad die zich hierover moet uitspreken. De arbeidsplaatsen die op de tocht staan, betreffen vooral kantoorbanen. Het bedrijf verwacht gedwongen ontslagen te vermijden.

Nuon bestaat straks uit vier divisies: een voor de productie, inkoop en handel in energie (energy sourcing), een voor de aanleg en het onderhoud van het netwerk (netwerk services), een voor de zakelijke klanten (business customers) en een voor de particuliere afnemers (retail customers).

Van Halderen had ook nog een boodschap voor het nieuwe kabinet. "Ik hoop dat er een industriepolitiek wordt gevoerd zodat we goed gepositioneerd worden in de Europese markt. Schaalvergroting moet beoordeeld worden naar Europese maatstaven en niet naar Nederlandse."