DEN HAAG - De Tweede Kamer wil snel resultaat zien van de inspanningen van het kabinet om de administratieve lasten voor het bedrijfsleven te verminderen.

Het kabinet heeft zich tot doel gesteld deze regeerperiode de regeldruk met 25 procent te verminderen. Dat streven wordt breed gedeeld in het parlement maar het ongeduld over de resultaten is daar eveneens groot. Dat wordt gevoed door aanhoudende klachten uit het bedrijfsleven, zoals van verladersorganisatie EVO.

Adviescollege

Woensdagavond waren signalen van adviescollege Actal, dat rapporteert over de administratieve lastendruk, aanleiding voor een spoeddebat met de verantwoordelijke staatssecretarissen Frank Heemskerk (Economische Zaken) en Jan Kees de Jager (Financiën). Actal zou binnenkort komen met cijfers die aangeven dat de lastendruk juist weer aan het stijgen is.

Onverteerbaar

Onverteerbaar, oordeelden alle partijen. Heemskerk wees erop dat de ambities van het kabinet overeind staan om het voor bedrijven echt merkbaar te maken dat regels verdwijnen. "Het gaat om irritaties wegnemen", aldus Heemskerk. Hij benadrukte dat Actal nog geen officiële cijfers heeft gepresenteerd.

Wientjes

Heemskerk en De Jager maakten eerder op de dag bekend dat Bernard Wientjes, de voorzitter van werkgeversvereniging VNO-NCW, voorzitter wordt van de Commissie Regeldruk Bedrijven. Deze commissie moet plannen van de overheid om de regeldruk te verminderen beoordelen.

Kamer

De Kamer stak woensdagavond tijdens het debat de hand in eigen boezem en erkende dat ook vanuit het parlement bij nieuwe wetgeving vaak nog om extra regels wordt gevraagd. Om die reden willen CDA en PvdA door de Kamer gewenste wetswijzigingen eerst voorleggen aan Actal.