DEN HAAG - Het kabinet gaat toch landelijke sancties vastleggen voor supermarkten die drank verkopen aan te jonge drinkers. De Tweede Kamer had op initiatief van de PvdA aangedrongen op een landelijke aanpak, maar minister Ab Klink (Volksgezondheid) wilde dit liever aan de burgemeesters laten.

Op aandrang van PvdA-Kamerlid Lea Bouwmeester laat de minister nu weten toch minimum- en maximumsancties in de wet te willen vastleggen voor supermarkten die herhaaldelijk in de fout gaan. Gemeenten kunnen dan vastleggen hoe de burgemeesters deze sancties gaan toepassen.

Klink wil graag maatwerk omdat regels vanuit Den Haag ertoe zouden kunnen leiden dat in een dorp de drankafdeling van de laatste supermarkt dicht moet.

Burgemeester

Bouwmeester wil graag nog meer helderheid over de rol van de burgemeester. Zij pleit nog steeds voor zo weinig mogelijk bevoegdheden voor burgemeesters bij het aanpakken van supermarkten en voor hoge boetes die gelden voor het hele land.

Binnenkort overlegt de Kamer met Klink over de kwestie.