AMSTERDAM - Het Landelijk Aktie Komitee Scholieren (LAKS) gaat actie voeren met leraren van scholen in Den Haag en Delft. De leraren organiseren op 26 maart een actiedag met manifestatie op het Plein in Den Haag.

De scholieren nemen afstand van de Algemene Onderwijsbond (AOb), die eerst nader overleg met minister Ronald Plasterk (Onderwijs) wil afwachten. Van een wilde staking is volgens het LAKS geen sprake.

Zowel de bond als de Zuid-Hollandse leraren en scholieren willen snel duidelijkheid over de maatregelen van minister Ronald Plasterk (Onderwijs) om het beroep van leraar aantrekkelijker te maken. Hogere salarissen voor docenten is een van de plannen.

Cao

"Wordt de snurkende onderwijsbondenwereld eens opgeschud dan wordt dat direct door de bedaagde kaderleden van de AOb de kop ingedrukt", aldus voorzitter Sywert van Lienden. De discussie mag volgens de scholieren niet verzanden in een traditioneel cao-conflict.

Het probleem ligt breder en dieper dan dat, zeggen de scholieren. "Radicale verbeteringen zijn nodig, zeker nu de kwaliteit van ons onderwijs de hoogste prioriteit zou moeten zijn."