VOORBURG - Steeds meer ouderen krijgen te maken met wettelijke schuldsanering. Daarbij gaat het om mensen vanaf 45 jaar. Het aandeel van deze leeftijdscategorie in het totale aantal wettelijke schuldsaneringen is de afgelopen groter geworden.

In 2003 was 27 procent van de mensen die door de rechter onder financiële curatele werd gesteld 45 jaar of ouder. Vorig jaar was dit aandeel 40 procent, blijkt uit woensdag gepubliceerde cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

In totaal kwamen vorig jaar 14.900 mensen via de rechter terecht in een schuldsaneringstraject, evenveel als in 2006. Daarmee is een einde gekomen aan de jaarlijkse toename van de wettelijke schuldsaneringen.

Sucessen

Deze gunstige ontwikkeling heeft mogelijk te maken met de successen die worden geboekt in het voortraject, waarbij schuldenaars op basis van vrijwilligheid worden geholpen om hun zaakjes op orde te krijgen.

Een verklaring voor het stijgend aantal oudere schuldenaars dat uiteindelijk toch op bij de rechter belandt, kan zijn dat het bij jongeren beter lukt om de schulden voortijdig te saneren.

"Jongeren zijn flexibeler en hebben vaak nog niet te maken met allerlei vaste lasten", aldus een woordvoerder van het CBS.

Werkloosheid

Wat ook kan meespelen, is dat de afname van de werkloosheid bij mensen van 45 jaar en ouder iets later op gang kwam dan bij de groep 25 tot en met 44 jaar.