DEN HAAG - De pensioenregelingen moeten versoberd worden om de stijging van premies een halt toe te roepen. Zo moet de indexatie van de pensioenen (aanpassing aan het prijspeil) uit de pensioenreglementen gehaald worden.

In plaats daarvan kunnen er afspraken over worden gemaakt in cao's. Ook moet de AOW-leeftijd worden opgetrokken naar 67 jaar.

VNO-NCW, MKB Nederland en andere werkgeversorganisaties stellen dat in de maandag verschenen nota Naar een betaalbaar pensioen. De werkgevers wijzen erop dat de pensioenlasten de afgelopen jaren zeer fors zijn gestegen: van 9 miljard euro in 1998 tot 24 miljard in 2006.

De pensioenkosten bedragen nu gemiddeld zo'n 15 tot 20 procent van de loonsom.