AMSTERDAM - In 2007 is er voor 8,1 miljoen euro gefraudeerd met uitkeringen. Dat meldt de Sociale Verzekeringsbank (SVB) in Trouw. In 2006 was dit nog 7,6 miljoen euro.

De bank dankt de stijging voor een belangrijk deel aan 689 spontane tips van burgers.

"Wij vragen niet om klikmeldingen en hebben geen speciale meldlijn. Mensen benaderen ons uit eigen beweging. Vermoedelijk willen melders het maatschappelijk belang dienen, het gaat tenslotte om ieders geld", zegt de SVB in de ochtendkrant.

Het misbruik vind vooral plaats met de AOW, ANW en kinderbijslag.