DEN HAAG - Bedrijven die hun werknemers met regelmaat tijdelijk ontslaan, moeten meer WW-premie gaan betalen. Dat heeft de Raad voor Werk en Inkomen (RWI) woensdag bepleit in een advies aan minister De Geus van Sociale Zaken en Werkgelegenheid over seizoenswerklozen.

Het ministerie is echter al bezig om de invoering van deze zogeheten premiedifferentiatie te onderzoeken. Sociale Zaken zal hierover voor 1 juli een discussienota aan de Tweede Kamer sturen.

Door een aanscherping van de regels hebben werknemers die elk jaar door dezelfde werkgever voor een korte periode worden ontslagen geen recht meer op WW. Deze seizoenswerklozen moeten dan een beroep doen op de bijstand. Het gaat onder meer om werknemers in de bouw, media en glastuinbouw.

Volgens de RWI moeten werkgevers hun werk zoveel mogelijk gelijkmatig over het jaar spreiden om zo seizoenswerkloosheid te voorkomen.