DEN HAAG - Hoewel nog niet duidelijk is hoe de politieacties er de komende week uit gaan zien, wijst het ministerie van Binnenlandse Zaken er nu al op dat de mogelijkheden daartoe strikte beperkingen kennen. Zo is bijvoorbeeld het gebruik van dienstauto's uit den boze.

Agenten mogen geen gebruik maken van specifieke politiebevoegdheden of van politiematerieel, aldus een woordvoerder van het ministerie.

Bovendien mogen de acties geen gevaar opleveren voor de openbare orde of veiligheid. "Dat is een hoofdregel."

Verkeer

Hoe de acties er de komende week uit gaan zien, hebben de politievakbonden nog niet tot in detail vastgesteld. De vier bonden komen maandag bijeen om dit te bespreken. Hans van Duijn, voorzitter van de Nederlandse Politiebond (NPB), liet dit weekeinde wel doorschemeren dat het verkeer hinder zal ondervinden van de acties.

Voor het publiek zal altijd duidelijk zijn of het te maken heeft met politiemensen in functie dan wel politiemensen in actie, aldus de woordvoerder van Binnenlandse Zaken.

Aangekondigd

Acties moeten van tevoren worden aangekondigd bij de korpsbeheerder. Voor het Korps landelijke politiediensten (KLPD) is dat minister Guusje ter Horst (Binnenlandse Zaken) zelf. Mochten actievoerende agenten zich niet aan de beperkingen houden, dan kan de korpsbeheerder naar de rechter stappen.

Zo werd in januari door tussenkomst van de rechter voorkomen dat de bewaking van buitenlandse ambassades in Den Haag onderbroken zou worden. De rechter vond in dat geval het belang van de veiligheid zwaarder wegen dan het recht om te staken.