DEN HAAG - De gunstige vooruitzichten voor de Nederlandse economie zijn voor het kabinet geen reden om over te gaan tot extra uitgaven, aldus premier Jan Peter Balkenende vrijdag.

Het Centraal Planbureau (CPB) stelde deze week de prognose voor de economische groei in dit jaar naar boven bij: niet 1,75 procent, maar 2,25 procent. Dat leidt tot extra inkomsten voor de overheid en een begrotingsoverschot.

Voor de ministerraad was dit geen reden om terug te komen op de eerder gemaakte financiële spelregels. "Een overschot op de begroting past bij het solide financiële beleid," zei de minister-president.

Het kabinet streeft ernaar om aan het einde van deze regeerperiode uit te komen op een overschot van 1 procent.