DEN HAAG - De SP wil een systeem van rekeningrijden met behulp van de kilometerstand. SP-leider Jan Marijnissen zei dat vrijdag in het radioprogramma De Ochtenden. De partij komt binnenkort met zijn voorstel naar buiten.

Het systeem komt erop neer dat automobilisten het aantal gereden kilometers moeten opgeven en op basis daarvan een heffing betalen. Net als in de plannen van verkeersminister Camiel Eurlings betaalt de automobilist dan voor het gebruik van de auto en niet voor het bezit, aldus Marijnissen.

De SP ziet niets in het voorstel van Eurlings om de files terug te dringen, omdat het te ingewikkeld en te duur zou zijn. Eurlings wil het verkeer via satellieten identificeren en registreren en zo een heffing in rekening brengen.