DEN HAAG - Het midden- en kleinbedrijf (mkb) laat veel kansen liggen op verre buitenlandse markten, zoals Azië en de Verenigde Staten. Staatssecretaris Frank Heemskerk van Economische Zaken concludeert dat in een nota die hij volgens zijn woordvoerder vrijdag naar de Tweede Kamer stuurt.

"Het Nederlandse mkb heeft een internationale positie die zich niet verhoudt tot de openheid van onze economie", zegt Heemskerk vrijdag in een toelichting in Het Financieele Dagblad.

"Ons mkb behoort op exportgebied helaas niet tot de top in Europa. En op het gebied van investeringen blijft het mkb achter bij het EU-gemiddelde."

Dominantie

Heemskerk zegt verbaasd te zijn geweest toen hij deze conclusies voor het eerst zag. Hij roept het mkb op zijn kansen over de grens te grijpen. "Nu de dominantie van de economische groei verschuift naar verre markten, moeten Nederlandse bedrijven daarin mee."