DEN HAAG - De hoge prijs van industriële suiker in de Europese Unie zet een rem op de ontwikkeling van de groene economie in Nederland. CDA en VVD maakten zich daarover donderdag in de Tweede Kamer zorgen.

Minister Maria van der Hoeven (Economische Zaken) en haar landbouwcollega Gerda Verburg beloofden daarop de zaak in de Europese Unie onder de aandacht te brengen.

De Kamer vergaderde donderdag over wat Verburg noemde de "groene industriële revolutie". Gewas in de landbouw is niet alleen van belang voor voedsel, voor biomassa om energie op te wekken en biobrandstof om auto's te laten rijden, maar ook als grondstof voor allerlei producten in de industrie.

Industrie

Het kabinet wil dat stimuleren, maar de industrie had wel bij Kamerleden geklaagd over de hoge prijs van suiker. Volgens Van der Hoeven maakt de Europese Unie in de suikerverordening onderscheid tussen "witte" suiker als voeding en "bruine" suiker, ofwel het stroperige goedje dat melasse wordt genoemd voor de industrie.

Volgens haar kan de prijs van industriële suiker omlaag als Europees commissaries Günter Verheugen (Industrie) voldoende druk uitoefent op zijn landbouwcollega Mariann Fischer Boel.

Groen

Volgens Niaba, een organisatie die opkomt voor de belangen van bedrijven in de biotechnologie, is suiker een van de belangrijkste groene grondstoffen van dit moment. De prijs voor suiker bij industrieel gebruik ligt 50 procent boven die van de wereldmarkt, aldus Niaba.

Om die reden zou voedingsgigant CSM een fabriek voor de productie van melkzuur in ons land hebben gesloten en een nieuwe hebben geopend in Thailand.

Nederland

Nederland heeft een goede uitgangspostie om een belangrijke rol te spelen in de groene industriële revolutie. Chemie en de agrarische sector gelden als de belangrijkste bedrijfstakken binnen de Nederlandse economie. Nu de olieprijzen hoog zijn wordt het interessant om allerlie chemische producten niet langer te maken op basis van olie, maar van groene grondstoffen.

In Nederland worden daarin veel initiatieven genomen. Ons land ontvangt naar verhouding veel van de Europese subsidie om de groene economie te stimuleren.