BERLIJN - Een Duitse rechter buigt zich vrijdag over het wettelijke minimumloon voor postbodes dat eind vorig jaar werd ingevoerd. Het Nederlandse postbedrijf TNT heeft bezwaar gemaakt tegen de manier waarop die beslissing is genomen.

Er zou sprake zijn van onrechtmatige bescherming van Deutsche Post.

Oordeel

Het oordeel van de rechter kan grote gevolgen hebben voor TNT. Het bedrijf lijdt nog steeds verlies op de postbezorging in Duitsland en zal die activiteiten mogelijk staken als het 9,80 euro per uur moet gaan betalen die de vakbond Verdi heeft afgesproken met Deutsche Post.

Nu ligt het gemiddelde loon dat TNT in Duitsland betaalt rond de 8 euro per uur.

Marktaandeel

Deutsche Post heeft een veel groter marktaandeel dan TNT en andere concurrenten en kan zijn vaste kosten dus over een veel groter aantal poststukken uitsmeren.

Bij de publicatie van de jaarcijfers vorige maand rekende topman Peter Bakker voor dat TNT bij een minimumloon van 9,80 euro per uur 2,5 keer zo veel kosten moet maken per bezorgde brief als Deutsche Post.

Algemeen bindend

De Duitse regering heeft de arbeidsovereenkomst die Verdi is overeengekomen met Deutsche Post algemeen bindend verklaard, zonder dat daarover met TNT is gesproken.

Volgens TNT is dat gebeurd op grond van een wet die bedoeld is om bedrijven in grensstreken te beschermen tegen concurrentie van ondernemingen die met goedkope buitenlandse krachten werken.

Rechtmatigheid

TNT vecht de rechtmatigheid van dat besluit aan. Het bedrijf stelt dat de betreffende wet niet van toepassing kan zijn op de postbezorging omdat de concurrenten van Deutsche Post met Duitse postbodes werken.

Bovendien bieden zij hun werknemers volgens TNT een redelijk loon en redelijke arbeidsomstandigheden.

Nederlandse markt

Ook voor de Nederlandse markt kan de uitspraak consequenties hebben. Het kabinet stelde eind vorig jaar de openstelling van de gehele postmarkt uit, omdat in Duitsland na de invoering van het minimumloon geen sprake zou zijn van een gelijk speelveld voor voormalig monopolist Deutsche Post en zijn concurrenten.

Heemskerk

Staatssecretaris Frank Heemskerk (Economische Zaken) liet in december weten dat verdere liberalisering voor een belangrijk deel afhangt van hoe de situatie in Duitsland zich ontwikkelt.

De Europese Unie heeft besloten dat de postbezorging in vrijwel alle Europese landen in 2011 volledig vrij moet zijn.