DEN HAAG - De Stichting van de Arbeid (Star) stelt een onderzoek in naar de strengere regels bij de arbeidsongeschiktheidskeuring.

De stichting, waarin werkgevers- en werknemersorganisaties zitten, wil weten wat de gevolgen van de aanscherping zijn voor de positie op de arbeidsmarkt van mensen die voor minder dan 35 procent zijn afgekeurd.

Deze "35-minners" hebben volgens de WIA, de arbeidsongeschiktheidswet die in 2006 de WAO opvolgde, geen recht op een uitkering.

Zij worden geacht in dienst te blijven van hun werkgever, maar dat gebeurt lang niet altijd. In 2006 was slechts 46 procent van hen na de keuring aan het werk.

In 2007 was dat 62 procent. "Dat is weliswaar een forse verbetering, maar het is nog altijd te weinig", vindt de Star.

Aanzienlijke beperkingen

De stichting wil weten hoe het komt dat onder de 35-minners ook mensen zijn met aanzienlijke beperkingen.

Dat zijn vooral mensen met een lage opleiding en een laag loon. Het onderzoek moet uitwijzen of de systematiek er soms de oorzaak van is dat mensen 35-minner en niet 35-plusser worden, aldus FNV-bestuurder Leo Hartveld.

Iemand die meer dan 35 procent arbeidsongeschikt is, krijgt wel een uitkering.

Aanbevelingen

De Star komt verder met een reeks aanbevelingen om het percentage werkende "35-minners" te verhogen.

Zo moet vaker worden gekeken of er binnen een bedrijf andere werk is dat een ,35-minner" wel kan doen. Of er moet eerder worden gezocht naar geschikt werk elders.

No-riskpolis

De werkgevers en de vakcentrales willen ook de no-riskpolis in dit soort gevallen kunnen gebruiken. Dan draait de werkgever die een 35-minner in dienst neemt, niet op voor het doorbetalen van loon bij ziekte.