DEN HAAG - Het kabinet bekijkt of ondernemers die moeite hebben de eindjes aan elkaar te knopen in aanmerking kunnen komen voor kwijtschelding van lokale belastingen.

Die maakt zich ongerust over het grote aantal 'werkende armen'. Volgens de Armoedemonitor 2007 gaat het om 175.000 mensen. Het betreft in meerderheid ondernemers.

Aboutaleb wil graag iets doen voor deze groep, maar wees erop dat een kwijtscheldingsregeling van lokale belastingen fraudegevoelig is. "Voor ondernemers is het eenvoudig om boekhoudkundig hun inkomen naar het minimum terug te brengen." Ook onderstreepte de staatssecretaris dat ondernemen risico's nemen betekent. "Als het dan mislukt, moet je dat risico niet afwentelen op de collectiviteit."

Mogelijkheden

Aboutaleb zei verder dat ondernemers nauwelijks gebruikmaken van de mogelijkeden die de bijstand voor zelfstandigen biedt. In overleg met werkgeversorganisatie MKB-Nederland gaat hij proberen daar iets aan te doen.

De staatssecretaris herinnerde er ook aan dat gemeenten volgend jaar meer mogelijkheden krijgen om extraatjes te geven aan langdurig armen. Ze kunnen dan een toeslag die nu alleen geldt voor langdurig bijstandsontvangers, ook beschikbaar stellen aan mensen met een kleine baan die al jaren op het sociale minimum leven.

Ambitie

De PvdA-bewindsman kwam tijdens het overleg hard in aanvaring met SP-Kamerlid Sadet Karabulut. Die beschuldigde het kabinet van gebrek aan ambitie bij de bestrijding van armoede, terwijl wel de ministerssalarissen omhooggaan. Aboutaleb noemde dit verwijt "geen zindelijke manier om de discussie te voeren". "Bij het sociaal minimum in Nederland hoeft niemand honger te lijden."