AMERSFOORT - Twee derde van alle Nederlanders wil dat de gemeentelijke onroerendezaakbelasting (ozb) zo snel mogelijk wordt afgeschaft en vervangen voor een ingezetenenheffing.

Dat blijkt uit een onderzoek van bureau Intomart dat de Vereniging Eigen Huis (VEH) donderdag heeft gepresenteerd.

De helft van de ondervraagden vindt dat consumenten belasting moeten betalen naar rato van hun inkomen en niet op basis van de waarde van de woning.

Woonlasten

Uit het onderzoek blijkt verder dat 60 procent van de bevolking er geen vertrouwen in heeft dat gemeenten de woonlasten de komende jaren maar gematigd zullen laten stijgen.

Ruim driekwart van de consumenten vindt dat ze te veel of genoeg betalen aan ozb, afvalstoffenheffing en rioolrecht.

Woz-waarde

Bijna een derde van alle huiseigenaren vindt dat de woz-waarde van de eigen woning te hoog wordt ingeschat. Volgens de VEH wordt die waarde, op basis waarvan de ozb-heffing wordt bepaald, gemiddeld 40.000 tot 50.000 euro te hoog aangeslagen.

Zes van de tien ondervraagde Nederlanders vindt dat huishoudens die bestaan uit drie personen ook drie keer zoveel heffing zouden moeten betalen als eenpersoonshuishoudens.

Gemeenten

Van de onroerendezaakbelasting betalen gemeenten veel eigen uitgaven. Meer dan de helft van de ondervraagden vindt dat gemeenten voor de uitgaven die nu door middel van ozb bekostigd worden deels ook door het Rijk zouden moeten worden betaald.

Gemeenten mogen binnen een bepaalde marge zelf hun ozb-tarieven bepalen.

Heffingen

Uit onderzoek van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) bleek eerder deze week dat de Nederlandse gemeenten dit jaar 4,4 procent meer aan gemeentelijke heffingen innen dan in 2007.

Een groot deel van deze stijging is toe te schrijven aan de verhoging van de ozb en de rioolrechten.

Limiet

De VEH liet het afgelopen jaar regelmatig haar ongenoegen horen over het opheffen van de limiet op de onroerendezaakbelasting en dreigde zelfs met juridische stappen. Nederland telt meer dan vier miljoen huizeneigenaren.