HAARLEM - Bijna driekwart van de CAO's die dit jaar tot dusver zijn afgesloten, heeft een loonsverhoging van 2,5 procent. Dat is een ongewenste ontwikkeling, aldus directeur H. van der Steen van de werkgeversvereniging AWVN, aangesloten bij VNO-NCW.

Van der Steen herinnert aan eerdere afspraken met de overkoepelende vakcentrales. "We hadden 2,5 procent als plafond afgesproken. Maar het lijkt wel of het plafond ook de vloer is geworden", aldus Van der Steen. "Er is veel te weinig differentiatie."

CAO's die niet uitkwamen op 2,5 procent, zitten vaak wel vlak onder dat percentage. Het gemiddelde ligt nu rond de 2,3 procent, aldus Van der Steen. De AWVN is betrokken bij ongeveer de helft van alle collectieve arbeidsovereenkomsten (CAO's) in Nederland, ofwel circa 350 stuks. Daarvan zijn er nu 140 afgesloten.

Van der Steen wil in de komende CAO's overwegend op lagere percentages uitkomen, vooral wegens de verslappende economie in Nederland. Loonmatiging moet de concurrentiekracht van het Nederlandse bedrijfsleven helpen verbeteren. "Als de percentages aan het einde van het jaar nog zo liggen, hebben we het niet goed gedaan."

De werkgeversvoorman is wel tevreden over de opkomst van CAO-afspraken over resultaatdeling. Die komen nu voor in een op elke drie overeenkomsten. "Erg bemoedigend, want vorig jaar kwam dat nog mondjesmaat voor", aldus Van der Steen.

Hij weerspreekt eerdere FNV-kritiek dat werkgevers amper over andere onderwerpen willen spreken. Onzin", aldus Van der Steen. "Bij veel CAO's gaat het over de Wet Verbetering Poortwachter: daarbij worden afspraken gemaakt over de begeleiding van zieken. En uiteraard komen de financiële problemen van veel pensioenfondsen vaak ter sprake. Het beeld is genuanceerder dan de FNV ons wilde doen geloven."