DEN HAAG - In Nederland zouden pas in 2030 eventueel weer kerncentrales kunnen worden gebouwd. Dan zijn er pas centrales die veilig genoeg zijn en is het afvalprobleem een stuk kleiner.

Dat heeft minister Jacqueline Cramer (Milieu) woensdag gezegd. "Mijn inzet is dat we zo strikt mogelijke randvoorwaarden stellen aan de bouw van nieuwe kerncentrales, zei Cramer in het NOS Journaal.

Minister Maria van der Hoeven, verantwoordelijk voor de energievoorziening, noemde in het journaal vooruitlopen op 2030 "een beetje voorbarig".

Regeerakkoord

Het kabinet praat binnenkort over kernenergie. In het regeerakkoord staat dat er in deze kabinetsperiode geen kerncentrales bijkomen.

Daarna moet bekeken worden welke rol kernenergie kan spelen in de energievoorziening, ook in het licht van de terugdringing van het broeikasgas CO2.

Doelen

Daarvoor zijn doelen gesteld in 2020, maar volgens Cramer zullen kerncentrales in Nederland sowieso niet bijdragen om die te halen.

Mocht er alsnog besloten worden tot kerncentrales, dan zullen deze niet voor 2020 klaar zijn.

Duurzame energie

Daarom wil de PvdA-minister vooral inzetten op de ontwikkeling van duurzame energie. Het CDA houdt veel nadrukkelijker vast aan kernenergie als de problemen met veiligheid en afval kunnen worden opgelost.