HILVERSUM - De brandweer wil al bij de beginfase van grootschalige nieuwbouwwijken en infrastructurele werken worden betrokken. Nu mag de brandweer vaak pas na afloop advies geven.

Dat is te laat, brengt extra risico's en extra kosten met zich mee, zei Caroline van de Wiel, voorzitter van de Nederlandse Vereniging voor Brandweerzorg en Rampenbestrijding (NVBR) woensdag in EénVandaag.

Natuurlijke partner

Van de Wiel zei dat de brandweer bij grote ruimtelijke plannen vanaf de beginfase een natuurlijke partner moet zijn.

"Op dit moment moeten we het nog aan de achterkant bevechten. Daarnaast zitten we vaak helemaal om de tafel en worden we als te lastig gezien."

NIFV

Het Nederlands Instituut Fysieke Veiligheid (NIFV) NIBRA sluit zich aan bij het pleidooi van de NVBR. Brandpreventiedeskundige René Hagen (NIFV): "We proberen erbij om de tafel te komen. Dat is al heel lastig want dat gebeurt op uitnodiging."

"En als je al om de tafel zit, dan moet je zorgen dat je daar blijft. We kunnen het helaas niet wettelijk afdwingen dat onze adviezen worden opgevolgd. Dat zou wel logisch zijn."

IJburg

Als voorbeeld waar het niet goed is gegaan noemde Hagen de Amsterdamse nieuwbouwwijk IJburg. "We bouwen kunstmatige eilanden, ook rond Amsterdam, waar onvoldoende wegen zijn om in een noodgeval de boel goed te kunnen ontsluiten."

"Kijk naar de wijk IJburg, daar is slechts één toegangsweg. Dat is in normale omstandigheden goed. Maar kom je in rampomstandigheden, bijvoorbeeld bij grote explosies, dan kun je grote problemen krijgen."

Koepelorganisatie

De koepelorganisatie van de bouwbedrijven, Bouwend Nederland, voelt zich niet hoofdverantwoordelijk voor het betrekken van de brandweer bij nieuwbouwprojecten.

"Die verantwoordelijkheid ligt bij de opdrachtgevers als gemeenten en de overheid", aldus Karin van Willigen, directeur Economie van Bouwend Nederland.

Desondanks zegt Bouwend Nederland aan een nationaal plan te werken waarbij de brandweer in een veel vroeger stadium bij de bouw betrokken wordt.