AMSTERDAM- Elk jaar lopen naar schatting duizenden werknemers een nieuwe beroepsziekte op. Die ziekten kunnen ontstaan door veranderingen van het productieproces of het gebruik van nieuwe materialen, of ze komen aan het licht door nieuwe wetenschappelijke inzichten.

Het is vooral van belang de ziekten vroeg te signaleren en werknemers met klachten serieus te nemen, aldus Jan Warning van het Bureau Beroepsziekten van vakcentrale FNV. "We willen geen paniek zaaien, maar waakzaamheid is wel geboden."

Er is volgens Warning vooral meer aandacht nodig voor de relatie tussen hoge werkduk en hart- en vaatziekten en voor het risico op beroepsgerelateerde vormen van kanker.

Erkenning

Mensen met een nieuwe beroepsziekte hebben niet alleen gezondheidsklachten, ze moeten ook strijd leveren om erkend te krijgen dat zij door hun werk ziek zijn geworden.

Bij de signalering van nieuwe beroepsziekten loopt Nederland volgens de FNV achter bij het buitenland. "In Nederland wordt door de overheid voor 100 miljoen euro besteed aan gezondheidsonderzoek. Hiervan gaat nul euro naar de relatie tussen gezondheid en werk."