DEN HAAG - Minister Maria van der Hoeven van Economische Zaken wil dat het toezicht op mededinging "nog afschrikwekkender" wordt. Wat haar betreft mag De Nederlandse Mededingingsautoriteit (NMa) hogere boetes opleggen en krijgt die meer mogelijkheden om te vervolgen.

De CDA-bewindsvrouw zei dat woensdag tijdens een congres ter gelegenheid van het 10-jarig bestaan van de kartelwaakhond.

Verbreding

Ze pleitte ook voor een verbreding van het werkterrein van de NMa naar sectoren waar de komende jaren marktwerking wordt ingevoerd of verbeterd. Van der Hoeven ziet ook graag een "nieuwe, nog scherpere scheiding tussen beleid en uitvoering".

De NMa heeft zelf regels opgesteld om schadelijke kartels goed te kunnen aanpakken. Het gaat dan onder meer om boetes en om clementie voor ondernemingen die meewerken aan onderzoek.

Grens

"Je kunt je afvragen waar hier de grens ligt tussen het werkterrein van de wetgever en dat van de uitvoerder. Gaat de uitvoerder niet op de stoel van de wetgever zitten?", aldus van der Hoeven.

Een pasklaar antwoord had zij nog niet. Wel ging ze in op de manier waarop het ministerie van Financiën omgaat met "zijn" toezichthouders: de Autoriteit Financiële Markten (AFM) en De Nederlandsche Bank. In de nieuwe Wet op het financieel toezicht zijn de verantwoordelijkheden tussen wetgever en toezichthouders herzien en heeft de wetgever meer het voortouw gekregen.

"Ik zeg niet bij voorbaat dat we de Mededingingswet op deze manier moeten veranderen, wel dat we het gesprek hierover moeten aangaan. Het huidige tijdsgewricht vraagt om een duidelijke scheiding tussen beleid en uitvoering."