DEN HAAG - Een meerderheid in de Tweede Kamer wil dat de landelijke netwerkbeheerder Tennet een kabel aanlegt op de zeebodem, zodat in de toekomst niet elke beheerder van windmolenparken zelf hoeft te zorgen voor aansluiting op het elektriciteitsnet.

PvdA, CDA en SP dienden woensdag een motie in met deze strekking en minister Maria van der Hoeven van Economische Zaken toonde zich bereid de mogelijkheden te onderzoeken.

Groen

Volgens Diederik Samsom (PvdA) geeft dit een extra stimulans aan windenergie op zee, doordat de beheerders van de windparken minder hoeven te financieren en doordat het inpassen van windenergie in de stroomvoorziening wordt verbeterd.

De regeringspartijen hielden tijdens een debat over groene stroom vast aan hun wens om 120 miljoen euro extra uit te trekken voor subsidies. Van der Hoeven zei hierover nog te "onderhandelen" met minister Jacqueline Cramer (Milieu). Het extra geld zou voor twee derde deel moeten komen van de VROM-begroting.