DEN HAAG - Recente cijfers over een sterke stijging van de kosten in de ziekenhuiszorg, zijn voor minister Ab Klink (Volksgezondheid) geen aanleiding om in te grijpen. Volgens de minister kan uit de voorlopige gegevens niet worden afgeleid dat ziekenhuizen te veel patiënten behandelen.

Onderzoekers hebben becijferd dat in 2006 aan behandelingen waarvan de prijzen zijn vrijgegeven 12 procent meer is uitgegeven.

SP-Kamerlid Agnes Kant schreef dit dinsdag in vragen aan Klink toe aan ziekenhuizen die zoveel mogelijk omzet willen draaien als ze per verrichting betaald gaan worden. De minister vindt het voor die conclusie veel te vroeg.

Wachtlijsten

Hij wees erop dat de stijging voor een deel toe te schrijven is aan het wegwerken van wachtlijsten. Verder zijn de cijfers van 2006 en 2005 niet goed met elkaar te vergelijken omdat er in 2005 geen sprake was van volledige registratie.

Cijfers van de ziekenhuizen zouden zelfs wijzen op een daling van de kosten. De vereniging van ziekenhuizen komt binnenkort zelf met cijfers over de omvang van de verleende zorg.

Marktwerking

Op basis van gegevens van de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa), die later dit jaar nog komen, wil Klink pas bekijken of de invoering van de marktwerking naar wens verloopt.

Dit jaar gelden voor 20 procent van de ziekenhuiszorg vrije prijzen. Dit wordt geleidelijk uitgebreid. Wel komt er een prijsplafond, de zogeheten maatstaf, om te voorkomen dat de prijzen de pan uitrijzen.