UTRECHT - Er begint een grootscheeps onderzoek naar arbeidsparticipatie van ouderen. In het Europese project 'Activating Senior Potential in Ageing Europe' bestuderen de onderzoekers in acht landen hoe ouderen kunnen worden ingezet voor betaald en onbetaald werk.

Het project staat onder leiding van Joop Schippers, hoogleraar arbeids- en emancipatie-economie aan de Universiteit Utrecht.

Beeldvorming

De onderzoekers kijken naar de positie van ouderen in de samenleving. Hoe zit het bijvoorbeeld met de beeldvorming van oudere werknemers, hoe gaan werkgevers met oudere werknemers om en in hoeverre maken oudere werknemers in de verschillende landen kans om tot hun 65e of langer op de arbeidsmarkt actief te blijven?

Naast betaalde arbeid zullen de onderzoekers ook de mogelijkheden van onbetaalde arbeid in Europa bestuderen.