AMSTERDAM - Gemeentepersoneel is minder trots op zijn werk dan medewerkers in andere beroepsgroepen. De belangrijkste oorzaak is de organisatorische onrust, concludeert onderzoeksbureau Effectory uit een eigen onderzoek onder 2500 gemeenteambtenaren.

Ook de steeds grotere afstand tot de burger en ongeschikte leidinggevenden zouden ambtenaren dwars zitten.

Als het gaat om 'trots zijn op de organisatie' geven lokale ambtenaren hun werkgever een 5,9. Het gemiddelde voor alle beroepsgroepen ligt bijna een vol punt hoger op 6,7. Hetzelfde verschil geldt voor het cijfer voor organisatiecultuur.

Efficiëntie

Om de efficiëntie te vergroten hebben gemeenten de afgelopen jaren steeds meer werk geautomatiseerd en uitbesteed aan commerciële aanbieders, verklaart het bureau de onrust. Daardoor zou de 'baanzekerheid' zijn afgenomen.

Daarnaast zijn gemeenteambtenaren minder blij met hun leidinggevende dan de gemiddelde werknemer in een andere tak. Een manager bij de gemeente scoort bijna een half punt lager. Dat komt volgens het onderzoeksbureau doordat gemeenten minder snel een leidinggevende ontslaan of een andere werkplek aanbieden als die zijn werk niet goed doet.

Collega's

Op andere elementen in het onderzoek, zoals collega's en beloning, verschilt de tevredenheid van de gemiddelde gemeenteambtenaar bijna niet met die van de gemiddelde Nederlandse werknemer. De verschillen bedragen niet meer dan enkele tienden van een punt. Wel is opvallend dat de gemeente op geen enkel terrein hoger scoort dan het gemiddelde van andere beroepsgroepen.

Effectory is een onderzoeksbureau dat jaarlijks de Nationale Tevredenheidsindex publiceert. Deze index is gebaseerd op onderzoek onder meer dan driehonderdduizend respondenten. Het bureau heeft deze index afgezet tegen de resultaten van het onderzoek onder de gemeenteambtenaren.