VOORBURG - De Nederlandse gemeenten innen dit jaar 4,4 procent meer aan gemeentelijke heffingen dan in 2007. Dit is vooral toe te schrijven aan de onroerendezaakbelasting (OZB) en de rioolrechten.

Dat blijkt dinsdag uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS ).

De rioolrechten stijgen met 6,4 procent. Deze toename past in de trend die een aantal jaren geleden is ingezet. De laatste vier jaar zijn de rioolrechten met 8 procent per jaar gestegen.

WOZ-waarde

De opbrengst uit de OZB van eigenaren neemt met ruim 4 procent toe. De woningen zijn opnieuw getaxeerd, waardoor de WOZ-waarde gemiddeld 7,8 procent hoger is. De WOZ-waarde is de maatstaf van de OZB-heffing.

Relatief gezien gaan echter de inkomsten uit leges en bouwvergunningen het meest omhoog. De leges kosten de burger bijna 11 procent meer.

Reisdocumenten

Om de sterk gestegen kosten voor een chip in de reisdocumenten en de aanpassing van het productieproces te dekken, gaat het maximumtarief voor de identiteitskaart fors omhoog.

De afgelopen twee jaar heeft het kabinet het maximumtarief voor de identiteitskaart niet verhoogd om de aanschaf voor de burger aantrekkelijker te maken.

Bouwvergunningen

De bouwvergunningen brengen bijna 10 procent meer op. Dit komt door tariefsverhogingen en toenemende bouwkosten. De tarieven voor bouwvergunningen zijn doorgaans een percentage van de totale bouwkosten.

Het CBS heeft 394 vastgestelde begrotingen onderzocht. Bij de overige gemeenten was de besluitvorming door de raad nog niet afgerond.