AMSTERDAM - Mensen die in het verleden een beleggingsverzekering hebben gekocht, zijn door verzekeraars doorgaans onvoldoende geïnformeerd over de hoogte van de kosten bij zo'n product. Iedereen die te veel kosten heeft betaald, moet daarvoor worden gecompenseerd.

Dat stelt Jan Wolter Wabeke, de Ombudsman Financiële Dienstverlening, in een advies aan belanghebbenden rond de zogenoemde 'woekerpolisaffaire'. Het advies, dat dinsdag is gepubliceerd, werd ondanks de scherpe toon van tafel geveegd door consumentenorganisaties.

Rendement

Wabeke vindt dat verzekeraars jaarlijks maximaal 3,5 procent van het belegd vermogen binnen een polis mogen inhouden aan kosten. Dat bedrag gaat dan af van het rendement. Consumenten die meer hebben betaald, moeten hierover uiterlijk volgend jaar worden geïnformeerd, aldus de Ombudsman.

Compensatiebetalingen, die Wabeke schat op ongeveer 2 miljard euro, moeten terugvloeien naar het gekochte product.

Cruciaal manco

Wabeke baseert zijn advies op een studie naar een reeks polissen van mensen die zeggen te zijn gedupeerd. De Ombudsman concludeert dat de "intransparantie" bij beleggingsverzekeringen het "cruciale manco" is.

Overlijden

Wabeke maakt wel een duidelijk onderscheid tussen het beleggings- en verzekeringsdeel van een polis. In zijn ogen zijn premies voor verzekeringen bij overlijden of arbeidsongeschiktheid geen kosten. "Een verzekering is nu eenmaal niet gratis", aldus de ombudsman.

Zeer beperkt

Consumentenorganisaties zijn niet onder de indruk van het rapport. Stichting Verliespolis vindt de tegemoetkoming "in een groot aantal gevallen zeer beperkt".

De Stichting Woekerpolis Claim en Vereniging Consument & Geldzaken noemen het advies teleurstellend. "De overgrote meerderheid ontvangt feitelijk geen compensatie", aldus de belangenclubs.

Grenzen

Verliespolis wil blijven praten met verzekeraars, maar stelt daaraan grenzen. Als onderhandelingen voor april niets hebben opgeleverd, zijn juridische procedures onontkoombaar, aldus de belangenclub.

De Consumentenbond vindt de oplossingen van Wabeke "bij lange na niet genoeg" en wil dat minister Wouter Bos van Financiën de regie in handen neemt.

Oplossing

De verzekeraars zien wel wat in het advies van Wabeke. "Het is een helder kader voor een oplossing in een lastig dossier", aldus het Verbond van Verzekeraars. "Waar nodig maakt de aanbeveling een snelle, heldere en transparante aanpassing mogelijk en dat voorkomt langdurige juridische procedures."

Verzekeringsconcern Aegon neemt de aanbeveling van Wabeke over. "Alle onduidelijkheid is nu ten einde. Dit schept een duidelijk kader voor de consument", aldus een woordvoerder.

Kritisch rapport

De onrust rond de zogenoemde woekerpolissen heeft zijn oorsprong in een kritisch rapport van de Autoriteit Financiële Markten (AFM) uit 2006. De toezichthouder meldde toen dat hoge verborgen kosten het rendement van beleggingsverzekeringen drukken. Sindsdien liggen de aanbieders onder vuur van consumenten en de politiek. In Nederland zijn vele miljoenen beleggingsverzekeringen verkocht.

Miljoenenclaims

Nadat consumentenorganisaties dreigden met miljoenenclaims, werd Wabeke gevraagd een uitweg te vinden in het conflict.

Naast de inspanningen van de Ombudsman loopt er ook nog een feitenonderzoek in opdracht van het ministerie van Financiën. De uitkomst hiervan wordt eind april verwacht.