UTRECHT - Minister Piet Hein Donner van Sociale Zaken gaat bekijken of het mogelijk is werken lonender te maken voor jonggehandicapten met een Wajonguitkering en een deeltijdbaan.

Hij heeft dat maandag gezegd bij het in ontvangst nemen van een rapport van de Chronisch zieken en Gehandicapten Raad Nederland, CNV Jongeren en het platform voor jongeren met een handicap, Jopla.

Volgens dat rapport levert werken voor Wajongers nu nauwelijks iets op. Door de ingewikkelde regelgeving verdienen jonggehandicapten met een kleine deeltijdbaan zelfs meer dan met een grote.

Donner gaat bestuderen of er een 'glijdende schaal' kan komen waardoor meer werken ook meer oplevert.

Meer functies

Donner wil verder met de werkgevers afspraken maken over het scheppen van meer functies die geschikt zijn voor jonggehandicapten. Ook wil hij bezien of het onderwijs aan Wajongers beter kan aansluiten op de behoefte.

De minister wil dat het aantal Wajongers dat werkt omhooggaat. Nu is dat maar een kwart van het totaal, van wie het grootste deel in de sociale werkvoorziening aan de slag is.

Donner stuurt in mei een notitie over de toekomst van de Wajong naar de Tweede Kamer.