DEN HAAG - Een kwart van de scholen in het primair onderwijs had in 2006 samen bijna een half miljard euro aan beleggingen uitstaan. Het gaat vooral om obligaties. Dat blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), die maandag gepubliceerd zijn.

In 2006 hadden 406 van de 1626 schoolbesturen in het primair onderwijs geld belegd. De waarde is dat jaar met 71 miljoen euro toegenomen tot een totaal van bijna een half miljard euro.

Scholen in het basis- en speciaal onderwijs beleggen vooral in obligaties. Aandelen maken slechts een klein gedeelte van de beleggingen uit.

De mate waarin schoolbesturen beleggen, varieert sterk. Zo zijn veertig schoolbesturen goed voor de helft van alle beleggingen. De beleggingen maakten 12 procent uit van het totale vermogen van de scholen in het primair onderwijs.

Het grootste deel van de bezittingen van deze scholen bestaat uit bank- en spaartegoeden. De waarde hiervan bedroeg ruim 1,8 miljard euro.

Gemeenten

Het primair onderwijs bezit in tegenstelling tot andere onderwijssectoren nauwelijks gebouwen en grond. Hiervoor zijn de gemeenten namelijk verantwoordelijk.

Ze zijn wel eigenaar van de inventaris, zoals meubilair, lesmateriaal en computers. Voor de vervanging hiervan moeten reserves worden aangehouden.

Het ministerie van Onderwijs onderzoekt op dit moment hoe het staat met de financiële reserves van basisscholen. Volgens een woordvoerder lijken deze op het eerste gezicht gezond.

Het departement heeft er geen probleem mee als scholen hun spaargeld beleggen, mits dit risicomijdend is. Obligaties vallen daaronder.