DEN HAAG - Van alle uitkeringen in Nederland verdwijnt ongeveer 2 procent naar het buitenland. In totaal gaat het om .201 uitkeringen van de verzekeringen voor werknemers, goed voor een bedrag van ruim f 520 miljoen. Dat blijkt uit het statistisch overzicht 'Export uitkeringen 2000', dat door uitkeringsinstantie LISV is uitgegeven.

Het merendeel, bijna 24.000 uitkeringen, had betrekking op arbeidsongeschiktheid. De meeste geëxporteerde WAO-uitkeringen gaan naar Duitsland en België, met beide een score van 22 procent. Naar Turkije gaat 15 procent en Marokko en Spanje zijn goed voor 11 procent. Verder gaat 3 procent naar Portugal. Frankrijk, Italië en Suriname zijn ieder goed voor 2 procent en Groot-Brittannië 1.

Sinds de invoering van de Wet Beperking Export Uitkeringen is het beperkt mogelijk uitkeringen zomaar te exporteren. Daardoor zit er verschil in het aantal uitkeringen dat is toegekend en wat er daadwerkelijk in geld wordt uitgekeerd.

Het grootste gedeelte van het uitgekeerde bedrag aan WAO-uitkeringen gaat naar België met 24 procent, gevolgd door Turkije met 17 procent. Spanje en Marokko scoren beiden 13 procent. Duitsland neemt hier een vijfde plaats in met 9 procent.