BRUSSEL - Minister Jacqueline Cramer (Milieu) wil strenge milieueisen voor schepen. Ze pleit maandag in Brussel voor fors minder uitstoot van stofdeeltjes, SO2 en NOx.

Schepen zijn nu nog ontzien in veel milieueisen. De scheepvaart groeit echter snel. Dat leidt tot veel meer fijn stof en broeikasgassen.

Een studie van het Milieu- en Natuur Planbureau (MNP) toonde recentelijk dat de zeevaart op de Noordzee aanzienlijk bijdraagt aan de luchtvervuiling in Nederland.

Maatregelen

Cramer oppert maandag bij EU-beraad met andere milieuministers dat de EU afspraken maakt in de Internationale Maritieme Organisatie (IMO). Als de IMO in 2009 geen resultaat heeft opgeleverd, wil Cramer dat de EU zelf maatregelen neemt.