DEN HAAG - De Belastingdienst kan nieuwe ingewikkelde politieke wensen er niet bij hebben. Om die reden kan de in het regeerakkoord vastgelegde AOW-heffing niet op de gewenste manier worden uitgevoerd, aldus staatssecretaris Jan Kees de Jager zondag in een interview in De Telegraaf.

Ook de kabinetswens voor een kilometerheffing kan de fiscus niet uitvoeren. "Ik zeg niet dat niks kan, er mag best nieuw beleid gemaakt worden. Maar dat mag niet leiden tot ingewikkelde regels."

De Jager wil best adviseren over de manier waarop de kilometerheffing geïnd kan worden "maar de Belastingdienst gaat die heffing niet uitvoeren".

Ingewikkeld

De staatssecretaris vindt ook het AOW-plan, de heffing vanaf 2011 voor 65-plussers met een aanvullend pensioen boven de 18.000 euro en een bonus voor ouderen die tussen 62 en 65 aan de slag blijven, te ingewikkeld.

"Van de AOW-heffing heeft de Belastingdienst gezegd: dat is te ingewikkeld. Dus heb ik gezegd: dat gaan we niet zo doen. We bekijken nu wat beoogd is."

Toelichten

Afgelopen week moest De Jager in de Tweede Kamer al toelichten hoe de fiscus worstelt met de heffing die een zorgvuldig compromis is tussen coalitiepartijen CDA, PvdA en ChristenUnie. De Jager gaf toen in het parlement aan dat er nog druk onderzocht wordt welke variant het best uitvoerbaar is. "Iets wat niet uitvoerbaar is, voeren we niet uit", aldus de bewindsman toen.

De waarschuwende woorden van zondag volgen op nieuwe problemen bij de Belastingdienst. Afgelopen woensdag meldde De Jager dat 730.000 digitale aangiften inkomstenbelasting door het computersysteem onbruikbaar waren gemaakt. Ook daarvoor kende de fiscus veel ICT-problemen met onder meer de toeslagen voor zorg, huur en kinderopvang en de gegevensuitwisseling met uitkeringsinstantie UWV.

Reorganiseren

In reactie op de onbruikbare aangiften besloot De Jager onder meer het automatiseringscentrum in Apeldoorn te reorganiseren en het onder directe aansturing vanuit het ministerie te stellen.

Bij het centrum was al langer een operatie gepland die de komende jaren ten koste zou gaan van honderden banen.

PvdA

De PvdA gaat er vanuit dat mogelijke uitvoeringsproblemen bij het AOW-plan van het kabinet zitten bij de manier waarop mensen die tot hun 65e doorwerken gecompenseerd worden en niet bij de heffing voor rijke ouderen die eerder stoppen met werken.

PvdA-Tweede Kamerlid Paul Tang stelt dat zondag in reactie op het interview met de Jager in de Telegraaf.

Ook Tang ziet problemen bij de uitvoering van de compensatiemaatregelen voor mensen die doorwerken tot 65 jaar. Het Centraal Planbureau (CPB) wees eerder op het ontstaan van meerdere belastingsystemen naast elkaar en de problemen om vast te stellen hoeveel maanden iemand precies te vroeg stopt met werken.

Tang zegt te begrijpen dat De Jager het signaal afgeeft over de kilometerheffing. Het innen van de heffing kan volgens hem echter ook door private organisaties verzorgd worden.

Tevreden

De VVD toont zich tevreden met de opstelling van De Jager. De partij stelt dat de bewindsman goed geluisterd heeft naar VVD-leider Mark Rutte die afgelopen week opriep de ingewikkelde plannen rond de AOW-heffing en kilometerheffing in te trekken.