DEN HAAG - Als ouderen ervoor kiezen na hun 65e door te werken, desnoods in deeltijd, wil minister Piet Hein Donner (Sociale Zaken) dat ze ook meer AOW opbouwen.

Voor ieder jaar dat wordt doorgewerkt na de pensioengerechtigde leeftijd, zou iemand ongeveer 5 procent of waarschijnlijk nog meer extra staatspensioen kunnen opbouwen.

Een woordvoerder van Donner zei donderdag dat de CDA-bewindsman momenteel aan dit idee werkt in een notitie over langer doorwerken die hij voor de zomer klaar wil hebben.

De zegsman benadrukte dat de "denkrichting" nog moet worden uitgewerkt. Zo moeten eventuele financiële en juridische gevolgen bijvoorbeeld nog met collega-minister Wouter Bos (Financiën) worden besproken.

Heffing

Het idee van Donner staat los van de kabinetsplannen om mensen die tot hun AOW-gerechtigde leeftijd blijven werken, een belastingvoordeeltje te gunnen en rijkere ouderen die voor hun 65e stoppen met werken, een extra heffing te laten betalen.

Wel past het in het kabinetsbeleid om mensen langer door te laten werken om de oplopende kosten van de vergrijzing op te vangen.

Makkelijker

Eerder zei Donner al dat het werknemers makkelijker gemaakt moet worden om na hun 65e verjaardag door te werken.

Nu staat nog in veel cao's dat voor mensen op die leeftijd automatisch ontslag volgt, terwijl volgens de bewindsman best veel ouderen bijvoorbeeld in deeltijd willen doorwerken. Daar moeten cao's en pensioenfondsen volgens hem meer mogelijkheden toe bieden.

Systeem

Volgens Donner hoeft voor zijn idee het systeem van de AOW niet aangepast te worden, omdat het een kwestie zou zijn van doortrekken van de regels. Het is ook niet zijn bedoeling om mensen die voor hun 65e stoppen met werken minder AOW te geven.

Verder moet nog bekeken worden of het voor 65-plussers die doorwerken in deeltijd, mogelijk is om deels extra AOW op te bouwen en uit te keren.

Ook is het de vraag of mensen die hun AOW-uitkering (deels) uitstellen nog premie moeten betalen voor sociale verzekeringen, zoals de WW en WAO/WIA. Nu houdt die premieverplichting bij je 65e op, omdat je vanaf dan AOW ontvangt.